market

КОНТАКТИ

Адрес:
гр. Кресна, улица "Олимпия" 3


Tел. за директни резервации:
0988 92 92 95; 0889 23 11 48

market

ПАРТНЬОРИ

Рафтинг тиймбилдинг

 

Рафтинг - спускане със сюжет и игрови характер за фирмени партита и мероприятия. Едновременно спускане, разделяне на отбори, колективен дух... Всеки отбор има за задача да намери отделни части от пъзел с ориентиране по карта, базирано на точкова система.

 • Подобряване на комуникацията
 • Споделяне и изграждане на доверие
 • Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 • Взимане на решения в екип и постигане на резулатати
 • Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

 

Приключенски тиймбилдинг

 

Предлагаме ви внимателно подбрани, структурирани игри и дейности сред природата, при които процесът на учене се осъществява чрез преживяване и проиграване. Фокусът е насочен върху компанията, нейните цели и човешки потенциал. Акцентът най-често се поставя върху взаимното разбиране и доверие, изграждането на ефективни взаимоотношения, поемането на риск и отговорност. Всички тези игри и дейности са катализатор за увеличаване на съпричастността към компанията и мотивацията на служителите. Индивидуален подход при изготвянето на офери за нашите клиенти.

Идейният проект, същността и начинът на организиране на играта имат пряка връзка с резултатите и целите на мероприятие като цяло, а именно сплотяване на колектива, и още:

 • Подобряване на комуникацията
 • Споделяне и изграждане на доверие
 • Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 • Взимане на решения в екип и постигане на резултати
 • Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

 

Тиймбилдинг – стандартен

 

Идейният проект, същността и начинът на организиране на играта имат пряка връзка с резултатите и целите на мероприятие като цяло, а именно сплотяване на колектива, и още:

 • Подобряване на комуникацията
 • Споделяне и изграждане на доверие
 • Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 • Взимане на решения в екип и постигане на резултати
 • Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

 

 • Идивидуални казуси
 • Предложения и игри, съобразени изцяло с целите на Вашия екип
 • Работа в екип - сплотяване и комуникация
 • Анализ и подробен брифинг
 • Изготвяне на психологически профили на участниците

 

Свежи идеи за настаняване и празнуване. Организиране на весело парти с много изненади и награди. Незабравими и приятни спомени. Заснемане на събитието с камера или фотоапарат.

 

Тиймбилдинг за по-добра комуникация

 

Програмата е проектирана с игри и дейности за:

 • Подобряване на вътрешно фирмената комуникация
 • Споделяне и изграждане на доверие
 • Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 • Взимане на решения в екип и постигане на резултати
 • Решаване на конфликти

 

Еко тиймбилдинг

 

Подготовка и изграждане на Еко пътека: маркировка, монтиране на пейки, мостчета, парапети, стълбички, информационни насочващи табелки, монтиране карта на местността.

Разделяне на два отбора. Концептуалната същност на проекта е да подготвят, измислят и изградят сами етапите по изграждането на еко-пътека. Всеки екип ще отговаря за различен елемент от идейния проект. Подготовка на цялостна концепция и координация.

Идейният проект, същността и начинът на организиране на играта имат пряка връзка с резултатите и целите на мероприятие като цяло, а именно сплотяване на колектива, и още:

 • Подобряване на комуникацията
 • Споделяне и изграждане на доверие
 • Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 • Взимане на решения в екип и постигане на резултати
 • Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

 

С ПОДКРЕПАТА НА: